Basisschoolleeftijd (6-12 jaar)

Tijdens de basisschool periode zetten kinderen flinke stappen vooruit. Zowel op sociaal, emotioneel als op cognitief gebied. De basisschoolleeftijd staat in het teken van leren, zo ook het leren jezelf te verzorgen. Hieronder valt natuurlijk ook de verzorging van het gebit. Omdat de fijne motoriek nog volop in ontwikkeling is, is het wenselijk als ouder(s) de kinderen te begeleiden en na te controleren bij de mondverzorging. Dit geldt voor de lagere schoolperiode tot en met een leeftijd van ongeveer 10 jaar.

Omdat kinderen in deze leeftijdsfase leren zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken, zal het niet altijd makkelijk zijn om je kind na te poetsen. Als ouder is het dan ook verstandig te voorkomen dat het dagelijks terugkerend poetsritueel een strijd wordt. Een buitenstaander, in dit geval de mondhygiënist, kan hier uitkomst bieden, door bijvoorbeeld een goede en regelmatig herhaalde poetsinstructie, advies en begeleiding te geven aan zowel het kind als de ouder(s).

Een gezond melkgebit is de basis voor een gezond blijvend gebit omdat:

  1. het vroegtijdig verloren gaan van melktanden of kiezen ruimteproblemen en scheefstand in het blijvend gebit kan veroorzaken.
  2. handhaving van (vaak niet bewuste) gewoonten, zoals niet of onregelmatig tandenpoetsen, mondgedrag zoals duimen, knarsen en nagelbijten, zure en suikerrijke voeding nadelige gevolgen heeft voor de start van het blijvende gebit.
  3. ontstekingen aan het melkgebit schade kunnen toebrengen aan de nog niet doorgebroken blijvende tanden en kiezen.
  4. de eventueel nog aanwezige melktanden en kiezen met gaatjes de al doorgebroken blijvende buurtanden en kiezen kunnen aantasten.

Op gemiddeld 6 jarige leeftijd begint de eerste wisselfase met het doorbreken van de eerste blijvende kiezen en het losstaan van de voortanden. Omdat de eerste blijvende kiezen doorbreken achter de laatste melkkies (en er dus geen bewuste wisseling optreedt), merken kinderen en ouders hier meestal weinig van. De nieuwe eerste kiezen liggen verscholen. De verzorging van juist deze kiezen is erg belangrijk. Het glazuur is tijdens de doorbraak nog poreus, kwetsbaar en gevoelig voor tandbederf. Hierop kunnen ouders een belangrijke rol spelen in de verzorging: de puntjes van de doorbrekende kiezen kunnen direct na gepoetst worden.

Blijvende tanden en kiezen hebben bij doorbraak al hun definitieve vorm en formaat en breken vaak scheef in de kaak door. Ze lijken relatief groot omdat de groeispurt van de rest van het lichaam nog niet begonnen is. Meestal lost de scheefstand vanzelf op, zodra de kaken gaan groeien. Soms breken de blijvende tanden net achter de melktanden door en ontstaat er een dubbele rij tanden, wat voor het poetsen lastig kan zijn, maar ook hier lost het probleem zich meestal vanzelf op.

Behalve advies in hoe te poetsen en hoe na te poetsen gerelateerd aan de gedragsontwikkeling van het kind in deze fase, geeft Mondhygiënistenpraktijk Elst ook voorlichting en advies over voeding in relatie tot de algemene gezondheid. Zo dreigt tanderosie op dit moment het grootste probleem te worden bij basisschool- en puberleeftijd kinderen.

Wist u als ouder dat tandheelkundige preventieve behandelingen bij een mondhygiënist vergoed worden vanuit de basisverzekering?

Vindt u het belangrijk dat uw kind een leven lang een gezond gebit houdt? Hebt u vragen omtrent voeding, gedrag en gezondheid, maak dan een afspraak via info@mhp-elst.nl of 0481-350076.