Behandelingen

Je kunt voor de volgende behandelingen terecht bij de mondhygiënist:

  • Regelmatige screening: het periodieke mondonderzoek waarin gekeken wordt naar het risico op het ontstaan van afwijkingen en eventuele tekenen van afwijkingen. Het is de bekende ‘halfjaarlijkse controle’. Individueel kan de frequentie afgestemd worden op basis van een inschatting van het risico op het ontstaan van afwijkingen.
  • Professionele preventie: zoals verwijdering van tandsteen, sealing, fluoride-applicatie, voorlichting en instructie bij een hoog risico op het ontstaan van erosie en gaatjes.
  • Ondersteuning: instructies die worden gegeven over mondhygiëne en voeding, maar ook het helpen gedrag te veranderen of vast te houden.
  • Voorlichting en (preventieve) behandeling volgens het ‘paroprotocol’ (ter voorkoming) van tandvleesaandoeningen.
  • Curatie: het behandelen van gingivitis en parodontitis.